Folder.  WSPÓLNY PUNKT WIDZENIA.

foto: Autorzy


GALERIA OTWARTA
27-600 Sandomierz, Rynek 5, tel. +48 15 832 78 28
zaprasza@galeriaotwarta.pl
czynna w godz. 10.00 - 17.00, w soboty w godz. 9.00 - 19.00, w niedziele w godz. 10 - 17.
Copyright © 2010 - 2012 by GALERIA OTWARTA. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Teksty i zdjęcia nie podpisane: Mariusz Pajączkowski