Galeria.  WSPÓLNY PUNKT WIDZENIA. Zdjęcia.

WSPÓLNY PUNKT WIDZENIA; zdjęcia pokazywane w RETRO Galerii


MINIMUM 2010 MINIMUM 2010 Srebra Stołowe i nie tylko... 1996 EXCLUSIVE 2008 PIĘKNO ABSOLUTNE 2007 SEXY 2011 KRĄG 2003 DEKADENCJA 2009 DEKADENCJA 2009 SREBRO 2002 SREBRO 1999 MINIMUM 2010 SREBRO 94 AUTOPORTRET 2001 SMS 2004 Srebra Stołowe i nie tylko... 1996 AUTOPORTRET 2001 DEKONSTRUKCJA-REKONSTRUKCJA 2007 SREBRO 1999

foto:
GALERIA SZTUKI w LEGNICY
Jerzy Malinowski


GALERIA OTWARTA
27-600 Sandomierz, Rynek 5, tel. +48 15 832 78 28
zaprasza@galeriaotwarta.pl
czynna w godz. 10.00 - 17.00, w soboty w godz. 9.00 - 19.00, w niedziele w godz. 10 - 17.
Copyright © 2010 - 2012 by GALERIA OTWARTA. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Teksty i zdjęcia nie podpisane: Mariusz Pajączkowski