Galeria.  Projekt WISŁA. Zdjęcia.

WISŁA. Wystawa przygotowana przez Sandomierskie Towarzystwo Przyjaciół Fotografii


Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA

foto:
AUTORZY
Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA Projek WISŁA


GALERIA OTWARTA
27-600 Sandomierz, Rynek 5, tel. +48 15 832 78 28
zaprasza@galeriaotwarta.pl
czynna w godz. 10.00 - 17.00, w soboty w godz. 9.00 - 19.00, w niedziele w godz. 10 - 17.
Copyright © 2010 - 2012 by GALERIA OTWARTA. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Teksty i zdjęcia nie podpisane: Mariusz Pajączkowski