Katalog. CZAS SREBRA I BURSZTYNU (AMBER & SILVER TIME)

foto: Piotr Krzemiński
(Galeria Sztuki w Legnicy)
GALERIA OTWARTA
27-600 Sandomierz, Rynek 5, tel. +48 15 832 78 28
zaprasza@galeriaotwarta.pl
czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 - 19.00, od piątku do niedzieli i w dni świąteczne w godz. 9.00 - 20.00
Copyright © 2010 by GALERIA OTWARTA. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Teksty i zdjęcia nie podpisane: Mariusz Pajączkowski