Ogólnopolski Konkurs Biżuterii Autorskiej
"Krzemień pasiasty - kamień optymizmu"

KRZEMIEŃ PASIASTY - KAMIEŃ OPTYMIZMU to hasło, które od lat towarzyszy działaniom, jakie podjął Cezary Łutowicz promując kamień jakże charakterystyczny dla Ziemi Sandomierskiej i regionu świętokrzyskiego. 39 lat temu - po ponad 4000 lat zapomnienia - podjął działanie, w którym krzemień pasiasty ponownie miał zająć miejsce szczególne!

W neolicie ten wyjątkowy kamień, pozyskiwany w jedynym miejscu na świecie, był przedmiotem wyróżniającym jego posiadacza, towarzyszył jego życiu, określał jego pozycję w społeczeństwie, był oznaką, wartością. Tak znaczącą, że nie opuszczał go nawet po śmierci. Był znakiem!

Przez ponad 2 tysiące lat w kopalniach i osadach u podnóża Gór Świętokrzyskich był starannie obrabiany, gromadzony i w ramach ówczesnej wymiany handlowej rozpoczynał swój szlak przez ówczesną Europę. I dziś, podniesiony z polnej drogi, kadrowany ręką człowieka, starannie szlifowany i oprawiany staje się znów klejnotem, przedmiotem wyjątkowym. Staje się ponownie znakiem.

Jego twardość, uroda i rzadkość występowania sugerują, że to kamień szlachetny. Jego rysunek, w którym możemy zobaczyć przestrzeń, wzburzone wody, krajobrazy ziemi, świat roślin i zwierząt ukazuje całe bogactwo czterech żywiołów. Bo uderzony jeden o drugi miota również ogień... Czy istnieje jakikolwiek przedmiot, który jest tak jedynie nasz, który jest tylko tu, na ziemi rdzennie polskiej? Chyba nie. Na pewno nie! To prawdziwy polski znak!

Doceniany coraz bardziej przez liczne rzesze jego posiadaczy, awansuje na salony elit, gości w muzeach i galeriach, w pracach naukowych i czasopismach, w świadomości projektantów biżuterii i mody, w emocjach i szkatułach. Dziś jest to kamień polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Zaś Sandomierz jest światową stolicą krzemienia pasiastego. Tak jak Gdańsk jest światową stolicą bursztynu. Bo właśnie w Sandomierzu został ponownie nam przywrócony. I czas już, aby z tej okazji spotkać się, świętować, cieszyć się i wzajemnie uśmiechami obdarzać! NAJWYŻSZY TEŻ CZAS DAĆ GO W RĘCE PROJEKTANTÓW, ARTYSTÓW ZŁOTNIKÓW, AUTORÓW. TO ONI MOGĄ ZROBIĆ DLA NIEGO NAJWIĘCEJ ! DAĆ NOWY ZNAK !


regulamin konkursu (doc) >>>>       formularz zgłoszeniowy (doc) >>>>

Zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się złotnictwem i biżuterią, czują potrzebę przekazywania innym swoich wewnętrznych emocji, idei i przemyśleń. Nasze zaproszenie kierujemy do złotników, uczniów liceów plastycznych, kół plastycznych, studentów i absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także ich nauczycieli - wszystkich, chcących wyrazić siebie w małej formie i docenią ten wyjątkowy kamień. W warunkach nie narzucamy tematu ani użytych materiałów z zastrzeżeniem, że autorzy do swych realizacji użyją technik złotniczych. Mając powyższe na uwadze jury będzie bacznie spoglądać zarówno na stronę projektową, jak i klasę wykonawstwa. Wszystko to w celu podnoszenia poziomu polskiego złotnictwa.

kurator: Mariusz Pajączkowski

Organizatorzy

 • Urząd Miasta Sandomierz
 • Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych
 • GOLD&SILVER GALLERY Cezarego Łutowicza
 • GALERIA OTWARTA Mariusza Pajączkowskiego

Cel

Celem konkursu jest popularyzacja współczesnego złotnictwa w Polsce, krzemienia pasiastego jako wyjątkowego kamienia we współczesnej biżuterii, poszukiwanie nowych technik, rozwiązań formalnych, aktywizacja środowisk twórczych.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby i firmy, które do 12 sierpnia 2011 roku (wtorek) do godziny 18.00, złożą (lub prześlą) swoje prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w GALERII OTWARTEJ, 27-600 Sandomierz, Rynek 5
 2. Do konkursu można zgłaszać pojedyncze przedmioty oraz komplety i zestawy - wykonane z wykorzystaniem technik złotniczych i pokrewnych, z metali - w tym szlachetnych, a także kamieni szlachetnych i innych materiałów. Warunkiem niezbędnym jest zastosowanie w pracy krzemienia pasiastego. Komplety i zestawy zgłoszone na jednym formularzu będą traktowane jako jedna praca. (formularz zgłoszeniowy >>>>)
 3. Zgłaszający deklaruje, że jest właścicielem praw autorskich zgłaszanych przedmiotów w rozumieniu prawa autorskiego.
 4. Jeden autor może zgłosić dowolną ilość prac. Współpraca projektanta i wykonawcy jest dopuszczalna.
 5. Każda praca (zestaw) powinna być oznaczona pięciocyfrowym kodem umieszczonym także na formularzu zgłoszeniowym, osobnym dla każdej pracy (zestawu, kompletu).
 6. Używanie pseudonimów jest zabronione.
 7. W zgłoszeniu należy podać wartość pracy, rozumianą jako koszt wykonania (odtworzenia) pracy.
 8. Ponadto należy wnieść opłatę wpisową w wysokości 50 PLN na konto GALERII OTWARTEJ*. Opłata wpisowa jest bezzwrotna, zaś cała zebrana kwota zostanie wydana na druk katalogu towarzyszącemu wystawom.
 9. Prace powinny być w dostarczone w bezpiecznym opakowaniu, uwzględniającym wielokrotne użycie.
 10. Organizatorzy przejmują odpowiedzialność za prace od momentu złożenia (nadesłania) do czasu jej odebrania (odesłania) przez zgłaszającego.
 11. Prace nie zakwalifikowane do wystawy będą odsyłane przez kuratora na koszt autora po uprzednim telefonicznym lub korespondencyjnym uzgodnieniu formy wysyłki.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania reprodukcji prac w wydawnictwach, prasie, telewizji oraz innych formach dokumentacji wizualnej w celach promocyjnych.
 13. Kuratorem konkursu jest Mariusz Pajączkowski - tel. +48 501 291 195, e-mail: zaprasza@galeriaotwarta.pl

Jury

W dniu 13 sierpnia 2011 zgłoszone prace oceni jury w składzie:

  Przewodniczący obrad:
 • Cezary Łutowicz - projektant biżuterii, mistrz złotnictwa, członek STFZ, od 39 lat propagator krzemienia pasiastego w biżuterii.

  Członkowie:
 • Prof. Andrzej Boss - artysta plastyk, wykładowca łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych;
 • Dr Ewa Kondek - prezes Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, wiceburmistrz Sandomierza;
 • Katarzyna Pisarczyk - historyk sztuki, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu;
 • Szczepan Siudak - artysta plastyk, członek Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy;
 • Marcin Tymiński - projektant biżuterii, prezes Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych;
 • Bożena Ewa Wódz - historyk sztuki, kustosz Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, twórczyni i kurator jedynej w świecie kolekcji muzealnej dzieł sztuki złotniczej z krzemieniem pasiastym.
 • Obradom Jury mogą towarzyszyć fundatorzy nagród i wyróżnień, o ile nie zostanie postanowione inaczej. Jury nie zna nazwisk autorów prac. Członkowie jury nie biorą udziału w konkursie.
 • Jury dokona wyboru prac spełniających warunki konkursu zgodnie z regulaminem oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.
 • Jury jest zobowiązane do pisemnego umotywowania swojego werdyktu.
 • Werdykt jury jest ostateczny, droga prawna jest zamknięta.
 • Jury ma prawo do dowolnego podziału nagród.
 • Fundatorzy wyróżnień dokonują wyboru spośród prac zakwalifikowanych do konkursu.
 • Do czasu oficjalnego ogłoszenia werdykt jury jest tajny.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 9 września 2011 r. o godz. 18.00 podczas wernisażu wystawy w GALERII OTWARTEJ, Sandomierz, Rynek 5.

Nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy prace będą prezentowane w GALERII OTWARTEJ do 29 października 2011 r. Na wystawie (poza konkursem) zostaną pokazane prace jurorów i komisarza wystawy. Następnie, po dołączeniu wybranych prac z pozostałych wystaw Festiwalu Krzemienia Pasiastego, tj. "Krzemień pasiasty - żywioły w kamień zaklęte", "W dłoniach krzemień pasiasty" i "W krzemieniu zastane" - prace będą pokazywane w innych galeriach i muzeach w ramach obchodów "40 lat krzemienia pasiastego w biżuterii".

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Internecie na stronach www.stfz.art.pl, www.krzemienpasiasty.info, www.zlotnictwo.info, w portalach internetowych oraz w prasie. Każdy z autorów zakwalifikowany do wystawy otrzyma bezpłatnie jeden egzemplarz autorski katalogu.

Zakwalifikowane prace, ze względu na planowane wystawy w Polsce, pozostaną do dyspozycji organizatorów do końca roku 2012. Prace będą odsyłane na koszt autora po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu formy wysyłki w styczniu 2013 roku.

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu w styczniu 2013 roku zwróci się do autorów najciekawszych realizacji z propozycją dołączenia ich do jedynej w świecie kolekcji muzealnej dzieł sztuki złotniczej z krzemieniem pasiastym.

  Nagrody główne
 • I Nagroda - Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych
 • II Nagroda - "Wielkiego Krzemienia" - GOLD&SILVER GALLERY Cezarego Łutowicza
 • III Nagroda - "Otwartego Krzemienia" - GALERIA OTWARTA Mariusza Pajączkowskiego
  (nazwy i rodzaj nagród mogą ulec zmianie i zostaną podane w ostatecznej wersji regulaminu najpóźniej do 25 lipca 2011 roku na stronach www.krzemienpasiasty.info)
  Nagrody i wyróżnienia
 • Wyróżnienie Burmistrza Miasta Sandomierz
 • Wyróżnienie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
 • Wyróżnienie Biura Wystaw Artystycznych BWA w Sandomierzu
 • Wyróżnienie Sandomierskiego Centrum Kultury
 • Wyróżnienie Sandomierskiego Stowarzyszenia Kulturalnego
 • Wyróżnienie Klubu Lapidarium z Sandomierza
  (lista nagród i wyróżnień może ulec zmianie i zostanie podana w ostatecznej wersji regulaminu najpóźniej do 25 lipca 2011 roku na stronach www.krzemienpasiasty.info)

  * Wpłatę wpisowego proszę kierować na konto GALERII OTWARTEJ.
  Dane konta: SPIDER P, Mariusz Pajączkowski, 01-472 Warszawa, ul. Iskry 31/3,
  PKO/Inteligo nr 50 1020 1127 0000 1902 0046 8199
  lub dołączyć gotówką do nadsyłanych prac.
  Na życzenie wpłata może zostać udokumentowana paragonem lub fakturą VAT.  UWAGA!
  Na stronie
  www.krzemienpasiasty.info znajdzie się lista miejsc, gdzie można zamówić lub kupić krzemień pasiasty. Zapraszamy !!!

GALERIA OTWARTA
27-600 Sandomierz, Rynek 5, tel. +48 15 832 78 28
zaprasza@galeriaotwarta.pl
czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 - 19.00, od piątku do niedzieli i w dni świąteczne w godz. 9.00 - 20.00.
Copyright © 2010 - 2013 by GALERIA OTWARTA. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Teksty i zdjęcia nie podpisane: Mariusz Pajączkowski