POPRZEDNIA WERSJA STRONY JEST DOSTĘPNA POD ADRESEM www.galeriaotwarta.pl/old/

jest galerią biżuterii autorskiej i sztuki złotniczej.

Świat biżuterii jest ogromny. Według definicji to każda ozdoba ciała i stroju niezależnie od zastosowanych materiałów. Biżuteria powstawała równolegle z rozwojem cywilizacji, zmieniała się jej rola, znaczenie i forma.

Z tego wielkiego obszaru w GALERII OTWARTEJ można zobaczyć tę jej część, która powstaje aktualnie w pracowniach polskich artystów i projektantów, posługujących się głównie klasycznym warsztatem złotniczym. Wyróżnia się poszukiwaniem nowej formy, autorskimi rozwiązaniami, indywidualnym spojrzeniem autorów. Penetrują oni obszary, w których niewielu było przed nimi. Marzeniem każdego z nich jest dotrzeć tam, gdzie nie było jeszcze nikogo. Czy to się udaje? Ocenę pozostawiamy publiczności odwiedzającą GALERIĘ OTWARTĄ przy sandomierskim rynku.

   swoją rolę określa jako skromnego pośrednika pomiędzy dwoma ważnymi podmiotami: Autorem i Odbiorcą. Określenie „galeria sztuki złotniczej” uznaje jako uprawnione realizując cztery podstawowe działania: prezentując i oferując odbiorcom prace autorskie ( realizacje Artystów i Projektantów), podpisując je nazwiskami twórców, promując sztukę złotniczą poprzez organizowanie wystaw złotniczych oraz wspieranie i propagowanie działań związanych z rozwojem współczesnej polskiej biżuterii autorskiej.

GALERIA OTWARTA jest miejscem, w którym dzieje się wiele. Po pierwsze jest prawdziwą galerią Autorów, w której nikt nie kupi biżuterii, póki nie dowie się, kto ją zaprojektował i wykonał. Biżuterię wyjątkową, starannie zrealizowaną w polskich pracowniach. Prezentuje najważniejsze wystawy gromadzące współczesną sztukę złotniczą oraz prace czołowych polskich artystów złotników i projektantów. Jest forum spotkań z Autorami, wiedzą o współczesnym złotnictwie, miejscem, gdzie biżuterią można się również bawić, o niej się uczyć i – czasami – samodzielnie ją tworzyć.

   jest moim autorskim projektem, ale powstała przy pomocy wielu osób. Tak się złożyło, że są to ludzie pracujący w Sandomierzu i w jakiś sposób związani z kamieniem tak wyjątkowym, jak niewiele innych – z krzemieniem pasiastym.Kamień optymizmu – jak mówi Cezary Łutowicz, odkrywca krzemienia pasiastego dla biżuterii. To ten minerał właśnie, podczas mojej dwukrotnej obecności na warsztatach zorganizowanych przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, pokazany przez Czarka i p. Bożenę Wódz (kustosza w sandomierskim muzeum) – pomysłodawców i realizatorów krzemiennego biennale – nie tylko dodał mi optymizmu, ale również… „zainfekował”, sprowokował, zachęcił… Zdecydował, że właśnie tu, z jego udziałem, pięknem i magią postanowiłem zrealizować projekt, o którym myślałem od dawna.

  przez sześć i pół roku zapraszała Gości do Konwiktu Boboli pod adresem Rynek 5. Staraliśmy się, aby wszystkie ważne wystawy złotnicze, jakie odbywały się w Polsce,  zostały pokazane również przy sandomierskim rynku. Wśród nich były to główne wystawy konkursowe Legnickiego Festiwalu Srebra, ogólnopolskie PREZENTACJE przygotowywane przez Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych, gdański Amberif Design Awards, pokazy organizowane przez Jarosława Kolca w cyklu „Wspólny Punkt Widzenia” (ASP, Łódź) oraz inne wystawy zbiorowe i indywidualne. I najtrudniejsze – wystawy własne, przygotowywane siłami ekipy Galerii Otwartej z cyklu „Biżuteria – prace Artystów i Projektantów w Sandomierzu” (za nami 8 edycji) oraz – Ogólnopolski Konkurs Biżuterii Autorskiej KRZEMIEŃ PASIASTY – KAMIEŃ OPTYMIZMU (stanowiący główny punkt promocji krzemienia pasiastego w biżuterii, realizowany w programie GO).

GALERIA OTWARTA była głównym organizatorem Festiwali Krzemienia Pasiastego w latach 2011 i 2013, współuczestniczyła w przygotowaniu wystawy „CZTERDZIESTKA – 40 lat krzemienia pasiastego w biżuterii” (9 miejsc prezentacji), wydała sześć katalogów, jedną książkę, kilka folderów, liczne ulotki i kilkadziesiąt plakatów. Zorganizowała kilka edycji warsztatów złotniczych (Kazimierz Dolny, Gdańsk, Legnica, Sandomierz, Warszawa), współuczestniczyła w organizacji licznych wystaw poza swoją siedzibą, m.in. STFZ.EKO (Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym, Muzeum w Gliwicach, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu).

GALERIA OTWARTA była również inicjatorem wydarzenia p.t.: „Kolekcje biżuterii i fotografia autorska Marii Magdaleny Kwiatkiewicz” zaprezentowanego w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu i w przestrzeni sandomierskiego rynku (2015/2016).

W sumie GALERIA OTWARTA w ciągu jedenastu lat swojej działalności (2010-2021) przygotowała 138 wystaw, w tym 53 wystawy złotnicze w salach galerii, 44 poza galerią, zorganizowała też ponad 40 wystaw innych niż złotnicze, w tym głownie fotograficznych oraz promujących krzemień pasiasty, w kraju i za granicą.

   obecnie zaprasza do kamienicy tuż obok poprzedniej lokalizacji, pod adres Rynek 2. W innej przestrzeni, ale nadal aktywnie, chcemy Państwu pokazywać to, co we współczesnej polskiej biżuterii jest najnowsze i najciekawsze. Od września 2016 roku GALERIA OTWARTA w cyklu wystaw “W otwartej szafie” przygotowuje mniejsze, choć nie mniej ciekawe prezentacje form złotniczych i biżuterii autorskiej.