przez sześć i pół roku zapraszała Gości do Konwiktu Boboli pod adresem Rynek 5. Staraliśmy się, aby wszystkie ważne wystawy złotnicze, jakie odbywały się w Polsce,  zostały pokazane również przy sandomierskim rynku. Wśród nich były to główne wystawy konkursowe Legnickiego Festiwalu Srebra, ogólnopolskie PREZENTACJE przygotowywane przez Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych, gdański Amberif Design Awards, pokazy organizowane przez Jarosława Kolca w cyklu „Wspólny Punkt Widzenia” (ASP, Łódź) oraz inne wystawy zbiorowe i indywidualne. I najtrudniejsze – wystawy własne, przygotowywane siłami ekipy Galerii Otwartej z cyklu „Biżuteria – prace Artystów i Projektantów w Sandomierzu” (za nami 8 edycji) oraz – Ogólnopolski Konkurs Biżuterii Autorskiej KRZEMIEŃ PASIASTY – KAMIEŃ OPTYMIZMU (stanowiący główny punkt promocji krzemienia pasiastego w biżuterii, realizowany w programie GO).

GALERIA OTWARTA była głównym organizatorem Festiwali Krzemienia Pasiastego w latach 2011 i 2013, współuczestniczyła w przygotowaniu wystawy „CZTERDZIESTKA – 40 lat krzemienia pasiastego w biżuterii” (9 miejsc prezentacji), wydała sześć katalogów, jedną książkę, kilka folderów, liczne ulotki i kilkadziesiąt plakatów. Zorganizowała kilka edycji warsztatów złotniczych (Kazimierz Dolny, Gdańsk, Legnica, Sandomierz, Warszawa), współuczestniczyła w organizacji licznych wystaw poza swoją siedzibą, m.in. STFZ.EKO (Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym, Muzeum w Gliwicach, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu).

GALERIA OTWARTA była również inicjatorem wydarzenia p.t.: „Kolekcje biżuterii i fotografia autorska Marii Magdaleny Kwiatkiewicz” zaprezentowanego w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu i w przestrzeni sandomierskiego rynku (2015/2016).

W sumie GALERIA OTWARTA w ciągu jedenastu lat swojej działalności (2010-2021) przygotowała 138 wystaw, w tym 53 wystawy złotnicze w salach galerii, 44 poza galerią, zorganizowała też ponad 40 wystaw innych niż złotnicze, w tym głownie fotograficznych oraz promujących krzemień pasiasty, w kraju i za granicą.